Mengambil Hikmah Dari Musibah - Jampang Media

Breaking

Selasa, 15 Mei 2018

Mengambil Hikmah Dari Musibah


AmanahNegeriku.com,- Sesungguhnya musibah dan bencaba merupakan bagian dari takdir Allah SWT_
_*"Tiada suatu bencanapun yang menimpa dibumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri"*_
_(QS Al Hadid 22-23)_
_*Diantara pelajaran" yang bisa kita ambil dari setiap musibah yang terjadi yaitu*:_
_1.Merupakan salah satu tanda kiamat kecil menuju kiamat besar berupa hancurnya dunia secara sempurna_
_2.Telah terjadi kematian" kecil menuju kematian sesungguhnya ketika roh berpisah dari tubuh kita_
_*"Tiap" yang berjiwa akan metasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar"nya). Dan hanya kepada Kami kamu dikembalikan"*_
_(QS Al Anbiya 35)_
_3.Semuanya dengan izin dan  kehendak Allah SWT_
_*Hikmah hikmah musibah:*_
_1.Tidak putus asa terhadap rahmat Allah walaupun musibah bertubi" merenggut nyawa, melenyapkan harta yang kita miliki kita tetap tegar mengarungi kehidupan menjadi lebih baik, masih memiliki Allah yang tidak berhenti memberikan nikmat"Nya kepada kita_
_2.Kehilangan yang dicintai dan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan semua datang dari Allah untuk menguji manusia_
_3.Kesenangan dunia datang dan pergi silih berganti maka janganlah kita terpedaya terkesima dengan gemerlap penampilannya_
_*"Tiap" yang berjiwa akan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan"*_
_(QS Ali Imran 185)_
_4.Semuanya ulah manusia sendiri jangan menyalahkan Allah dan menyalahkan alam kembalilah kepada jalan Allah_
_*"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali kejalan yang benar"*_
_(QS Ar Rum 41)_
_5.Mendorong kita untuk banyak beristigfar (memohon ampun) atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Istigfar sekaligus tolak bala_
_*"Dan Allah sekali kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu berada diantara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengadzab mereka sedang mereka meminta ampun"*_
_(QS Al Anfal 33)_
_*"Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkannya maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap :Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang" yang dzalim"*_
_(QS Al Anbiya 87)_
_6.Mendorong kita untuk menyiapkan bekal berupa amal sholeh sebelum ajal menjemput sebelum musibah menimpa_
_*"Orang yang cerdik adalah orang yang selalu menahan hawa nafsunya dan bersmal untuk sesudah mati, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan angan kepada Allah"*_
_(HR Tirmidzi)_
_Hendaknya kita bertakwa kepada Allah menjalankan syariat-Nya dan menjauhi kemaksiatan_
_*"Jikalau sekiranya penduduk negeri" beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat" Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya"*_
_(QS Al A'raf 97)_
_*"Maka Aku katakan kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan jepadsmu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak"mu kebun" dan mengadakan (pula didalamnya) untukmu sungai sungai"*_
_(QS Nuh 10-12)_
_Kita diperintahkan berdo'a agar dihindarkan dari musibah"_
_*"Ya Allah saya berlindung kepada-Mu dari hilangnya nikmat-Mu dan dari pindahnya keselamatan yang Engkau berikan, dan dari kedatangan sangsi-Mu yang tiba" serta dari seluruh murka-Mu"*_
_(HR Muslim)_
_*"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu agar selamat dari murka-Mu dan dengan keselamatan- Mu agar terhindar dari siksaan-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Aku tidak bisa menghitung pujian kepada-Mu sebagaimana pujian-Mu kepada diri-Mu"*_
_(HR Muslim)_

_Shadaqallahul'azhim_
_Maha Benar Allah dengan segala Firman-Nya_
_Barakallahu Fikum_

Tidak ada komentar:

Posting Komentar